Czym jest upadłość konsumencka?

2017-01-30 15:22:52, komentarzy: 0

Upadłość konsumenckaLiczba osób, które nie spłacają w teminie zobowiązań z roku na rok wzrasta. Obecnie suma zaległości Polaków wynosi 43 mld złotych, a liczba polskich dłużników przekroczyła 2 miliony.

 

Coraz popularniejsze staje się ogłaszanie upadłości konsumenckiej, co dla wielu Polaków stanowi jedyną szansę na wyjście z długów.

 

Po zmianie przepisów pod koniec 2014 roku, ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się prostsze, a więc i dostępne dla większej ilości osób. Od tamtej pory liczba ogłaszanych upadłości systematycznie wzrasta.

 

Czym jest upadłość konsumencka?


W języku potocznym nazywana jest bankructwem. Jest to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i które jednocześnie stały się niewypłacalne. Dzieje się tak z reguły, gdy majątek dłuznika nie jest w stanie pokryć jego zobowiazań względem wierzycieli. Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie konsumenta, który nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań oraz oddzyskanie należności przez wierzycieli.

 

Aby starać się o upadłość konsumencką, a więc umorzenie swoich zobowiązań konieczne jest, aby zaistniała niewypłacalność nie powstała w wyniku celowego dziąłania konsumenta lub też jego rażącego zaniedbania. Oznacza to, że konsument zarówno przed, jak i w trakcie postępowania upadłościowego musi działać uczciwie. Nie może liczyć na pozytywne rozpatrzenie sprawy ten, który np. ukrywał majątek lub celowo działał na szkodę wierzycieli.

 

Postępowaniem upadłościowym mogą zostać objęte wszystkie zobowiązania pieniężne, za wyjątkiem:

 

  • alimentów,
  • zobowiązań ustalonych przez sąd karny,
  • wierzytelności ukrytych przez dłużnika w związku z upadłością,
  • odszkodowań za szkodę na innej osobie oraz wynikających z przestępstwa lub wykroczenia.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej kieruje się do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca pobytu dłużnika lub też znajdującego się w obszarze majątku dłużnika, jeśli ten przebywa poza granicami Polski. Postępowanie przed sądem trwa z reguły od kilku to kilkunastu miesięcy.

 

Z chwilą ogłoszenia upadłości, cały majątek staje się masą upadłościową, która zarządzana jest przez syndyka. Konsument nie może swobodnie dysponować swoim majątkiem. Syndyk po sporządzeniu inwentaryzacji majątku, przystępuje do jego sprzedaży. Ma to na celu spłatę zobowiązań wobec wierzycieli.

 

Jedną z zalet ogłoszenia upadłości jest to, że zatrzymane zostaje naliczanie wszelkich odsetek, a więc dług nie wzrośnie. Zawieszeniu ulegają również postępowania windykacyjne, sądowe oraz egzekucyjne związane ze zobowiązaniami finansowymi. Niewątpliwą korzyścią jest również możliwość spłaty części długu w ratach, jeśli ustalony został plan spłaty. Jeżeli konsument w sposób rzetelny i prawidłowy wykonywał będzie plan spłaty, może liczyć na oddłużenie, tj. umorzenie całości lub części wierzytelności, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. Z chwilą ogłoszenia upadłości następuje wykreślenie danych osobowych upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Wykreśleniu ulegają także dane osobowe znajdujące się w rejestrach biur informacji gospodarczych. 

 

Najlepsze lokaty bankowe

Najlepsze konta osobiste

Kategorie wpisu: kredyty, lokaty, konta osobiste
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Masz pytania? Prosimy
o wypełnienie
formularza kontaktowego
 
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW